Gezinssporthappening

juni 6, 2021

‘Bewegen’ is tijdens deze bizarre corona periode een welgekomen uitlaatklep geworden. Overduidelijk meer mensen hebben de geneugten ontdekt van het wandelen, het fietsen, het joggen, … en dit tot ieders algemene tevredenheid. Met de organisatie van deze tweede editie van de gezinssporthappening willen
de Markse sportverenigingen op dit enthousiasme doorgaan en jullie de kans bieden om op een leuke recreatieve manier kennis te laten maken met enkele
sportdisciplines.

Op het sportplein tekenen we een leuk parcours uit met verschillende haltes, waar telkens een oefening binnen een bepaalde sportdiscipline wordt uitgevoerd.
Begeleiding wordt voorzien door ervaren coaches en jeugdtrainers. Van aikido tot fitjump; van hoogspringen tot volleybalvaardigheden; van basketbal tot speerwerpen; van voetbalkunstjes tot sprintnummer; van tennis tot verspringen. Een variatie van prettige doe-activiteiten waarbij gezinsleden elkaar kunnen uitdagen zonder dat het hier om prestaties moet gaan: recreatief bewegen staat voorop en wie weet worden wel nieuwe talentjes ontdekt. De activiteiten zijn voor elke leeftijdsgroep haalbaar en behoeven geen speciale
sportieve kwaliteiten.

Wenst u met uw gezin of met een groepje vrienden aan deze sporthappening deel te nemen dan vragen we omwille van organisatorische en veiligheidsredenen
om vooraf in te schrijven in het wijk- en ontmoetingscentrum, Hellestraat 6, tel. 056/24 08 25 of via wijkteam.marke@kortrijk.be : Naam gezin, adres, namen deelnemende gezinsleden + leeftijd. Bij het beleven van de sportdag vragen we om de elementaire voorschriften (hygiëne, afstand, …) te respecteren.

De deelname is gratis. Start parcours tussen 9u00 en 9u30.
Rond de middag nodigen we iedereen uit op het voetbalveld voor een
gezamenlijk slotgebeuren.

Meer info